Neexistujú dvaja ľudia, ktorí sú rovnakí...

Neexistujú dvaja ľudia, ktorí sú rovnakí...

Svet nie je súhrnom ľudí s rovnakými potrebami. Práve tento fakt sa stal základným impulzom pre vznik projektu “Dobré rady sú vždy zadarmo”. V dnešnej dobe sa všetci pohybujeme v priestore, ktorý je presýtený ponukami zo všetkých možných strán a je skutočne ťažké sa v nich zorientovať. Denno-denne robíme rozhodnutia, ktoré vo väčšej alebo menšej miere ovplyvnia náš život a práve pri tých zásadných často-krát potrebujeme odporúčanie alebo radu od odborníka.

Predaj je a vždy aj bude postavený na tom, že majiteľ produktu alebo služby nám s cieľom predať potrebuje opísať predávaný tovar čo najpútavejšie. Môže síce byť odborníkom v danej oblasti, ale povedzme si pravdu - z niečoho žiť musí a osobná potreba bude vždy pred potrebou “cudzieho” človeka. Na tom nie je nič zlé, je to normálne a dokonca to považujeme za zdravé. Pre zákazníka je však náročné detailne sa zorientovať v komplexných témach ako sú bývanie a financie. A dovolíme si tvrdiť, že bez detailnej znalosti problematiky bude rozhodovanie vždy lotériou.

Do procesu rozhodovania tu vždy vstupujú ako hlavné faktory emócie, potreby a informácie, ktoré ako ľudia o problematike máme. A samozrejme naše dostupné zdroje.

Čo môžeme pre Vás spraviť my? Sme presvedčení, že veľmi veľa a dokonca Vás to nebude nič stáť. Za náš najväčší prínos považujeme nezávislosť a skúsenosti z oblasti financií a realít. Pohybujeme sa teda vo svete, ktorý poznáme a nie sme zaťažení väzbami na konkrétneho predávajúceho alebo poskytovateľa služby.

Pri práci s klientom postupujeme podľa vopred definovaných krokov:

  1. definícia požiadavky klienta - poviete nám o čo máte záujem

  2. definícia skutočných potrieb klienta a prípadné upravenie výsledného zadania - pracujeme s otázkami, ktoré si sám človek väčšinou nepoloží

  3. rešerš trhu - hľadáme riešenie, ktoré zodpovedá požiadavke odsúhlasenej klientom

  4. predstavenie riešení pre klienta - prinesieme niekoľko variantov riešenia, samozrejme s kompletným popisom silných a slabých stránok

  5. výber riešenia a jeho realizácia - postaráme sa o Vás tak, aby ste na konci mali naplnenú potrebu k svojej spokojnosti

Našim prístupom obraciame predaj úplne naopak. Nesnažíme sa Vám niečo predať, pretože my nie sme poskytovateľom ani vlastníkom riešenia. My pre Vás len nájdeme, objektívne popíšeme a vyhodnotíme alternatívy dostupné na trhu tak, aby spĺňali Vami definované predstavy.