Profil: Juraj Valluš

Profil: Juraj Valluš

Príslovia a porekadlá pozná od detstva každý z nás. Hovorí sa: „zvyk je železná košeľa“.
V ďalšom, že "zmena je život". Mnohé sú výstižné, rokmi overené a pravdivé. Často definujú nás, naše spôsoby správania sa, rozhodovania, komunikáciu s naším okolím - doma, v rodine, v práci, pri stretnutiach s kolegami, partnermi...

Obe ma svojím spôsobom charakterizujú. Prvé hovorí o doterajšom „zabehnutom“ spôsobe
fungovania v zamestnaniach s celým „balíkom“ výhod a nevýhod, či lepšie povedané istôt. Druhé, pre ktoré som sa rozhodol, hovorí nielen o „opaku“, či samotnej zmene profesie. Hovorí najmä
o vybočení zo „zabehnutých koľají“ a spôsobov doterajšieho myslenia. Slobodné povolanie, resp.
podnikanie mi ponúka neobmedzený priestor na realizáciu, zároveň možnosť zúročiť doterajšie
pracovné skúsenosti. Bez zázemia a podpory najbližších by mi pracovný úspech sám o sebe nedával zmysel.

Ľudovo povedané: mať strechu nad hlavou a mať z čoho žiť, je pre každého z nás základ. Ešte
dôležitejšie je však dobre sa rozhodnúť pri samotnej kúpe a mať zdravo „ošetrené“ vytúžené bývanie.

Plánovaný podnájom, prvý byt, dom, chata, obchodný priestor je pre každého iný, a predsa splnený
„zhmotnený“ sen. Hodiny strávené hľadaním, výberom, návštevami, obhliadkami, pri najlepšej snahe, nie vždy končia podľa našich predstáv. Realita nás neraz núti, dať si dole „ružové okuliare“, či ustúpiť a vzdať sa za cenu neželaných a aj nechcených kompromisov.

Mať niekoho „pri sebe“, kto Ťa odbremení, poradí, upozorní, a hlavne ušetrí kopec času je
doslova na nezaplatenie. O to viac, ak myslí za Teba dopredu, priam predvída prípadné riziká a škody, ochráni nadobudnuté hodnoty, nielen na majetku, ale hlavne na zdraví. Hovorím z vlastnej
skúsenosti, dodnes som za ňu veľmi vďačný.

Svet financií a realít je zložitý. Nebáť sa rozhodnutia a nechať sa sprevádzať „trhom“ nie je
hanba. Mať oporu a istotu vo svojom kaučovi - konzultantovi, dovolím si povedať časom osobnom
priateľovi, je veľkou devízou, krokom k reálne želanému bývaniu, no najmä cestou k budovaniu
vzájomných vzťahov ku klientom a partnerom. Spokojnosť vyjadrená vzájomnou dôverou oboch
strán.

Neponúkam vzorec, šablónu, ale mne vlastný osobný prístup. Je možné, že sme sa už niekde
videli, stretli, len sa nevieme zaradiť. Možno za pultom predajne, možno v obchode pri predaji,
možno som vysvetľoval položky na faktúre, nastavoval a rozbehával vašu novú elektronickú hračku.

Možno som hral na Vašej svadbe, pretože hudba je mojou vášňou. Práve hudba ma naučila jednu podstatnú životnú pravdu: veci sú dobré pokiaľ spolu ladia. A práve o to nám v Dobrých radách ide.

Pozývam Vás na osobné stretnutie u nás v Dobrých radách. Určite nájdeme cestu, aby veci spolu ladili.